• Vrijdag 06 december 2019 begint om 19.00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van S.V.V. ’91 in de kantine van S.V.V. ’91.

  Alle leden van S.V.V. ’91 worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

  De vergaderstukken/agendapunten worden per e-mail en Whatsapp verstrekt.

  Wil je als lid invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging, kom dan naar deze ALV en laat je stem gelden.

  Op verzoek aan de secretaris (per mail; svv1991@gmail.com) kan men deze vergaderstukken per 1 december 2019 opvragen.

  Agendapunten kunnen worden ingebracht tot 01 december 2019!

  Tijdens deze ALV vindt de "verkiezing bestuursleden" plaats.
  Afgetreden per augustus 2019 en niet-herkiesbaar is Soeniel Biharie (secretaris).
  Aangetreden per augustus 2019 en verkiesbaar is Soeniel Biharie (alg. bestuurslid)
  Aangetreden per augustus 2019 en verkiesbaar is Jayand Girjasing (secretaris).
  Aftredend en herkiesbaar zijn; Guno Narraina (penningmeester), Rudy Manbodh (wedstrijdsecretaris), Rama Jagai (voorzitter).

  Indien je hierbij niet aanwezig kunt zijn, graag dit met opgave van reden doorgeven aan de secretaris Jayand Girjasing via e-mail (svv1991@gmail.com).