• Verklaart hiermede, dat hij/zij als lid tot minimaal einde van het seizoen wenst toe te treden tot S.V.V.’91 en verplicht is om zijn/haar contributie tot einde desbetreffende seizoen te betalen. Afmelding als lid is alleen mogelijk aan het einde van een seizoen. Seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.

    Hij verklaart tevens, dat hij de laatste drie jaar niet in bindende wedstrijden voor een andere voetbalvereniging is uitgekomen en machtigd bij deze S.V.V.’91 om maandelijkse contributie automatisch van zijn bankrekening af te schrijven.

    Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In kader hiervan geef ik toestemming voor het opslaan  van mijn persoonsgegevens t.b.v. S.V.V.'91 administratie. Tevens geef ik ook toestemming om foto's van mij te maken en eventuele foto's te gebruiken voor doeleinden van S.V.V.'91 publicaties, website en/of social media.