• Federatie Enschedese Voetbalverenigingen manifest ‘Voetballen met plezier!’

  10 sep 2019 Jayand Girjasing
 • Aanleiding om tot dit manifest te komen zijn de nodige negatieve ervaringen voor, tijdens en na voetbalwedstrijden op zaterdag en zondag, in junioren- en seniorenafdelingen, die zich bij alle clubs voordeden. Teams van buiten Enschede wilden soms niet naar Enschede en Enschedese teams spelen soms met tegenzin tegen andere Enschedese teams. In een aantal gevallen ook tegen regioclubs. Soms leidde dit tot het niet meer tegen elkaar willen spelen.

  Iedere voetballer en voetbalster wil op prettige wijze voetballen, maar weet ook dat negatief gedrag het plezier uiteindelijk vergalt.

  De clubs in de gemeente Enschede maken nu een statement.

  In opdracht van het FEV-bestuur heeft een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de KNVB, de SEO, Sportaal en voetbalclubs zich in vier bijeenkomsten gebogen over verbeteringen in gedrag tijdens en rondom wedstrijden.

  Wat houdt dit statement in?

  Voor bestuurders en overig verenigingskader - Zij stellen fysieke en mentale veiligheid op en om de velden voorop. - Zij zijn verantwoordelijk voor die veiligheid en nemen klachten serieus. - Bestuurders, begeleiders en spelers zorgen voor een goede ontvangst van gasten. - In ontmoetingen met medeclubbestuurders worden ervaringen gedeeld. - De secretaris van het bestuur is het eerste meldpunt in geval van calamiteiten. - We willen afspraken maken m.b.t. in te voeren codes in geval van overschrijving naar andere clubs na onacceptabel gedrag.

  Scheidsrechters - Zij letten op hun positieve houding en op goed taalgebruik. - Scheidsrechters en clubs letten op het dragen van scheidsrechters kleding. - Assistent-scheidsrechters vlaggen eerlijk. - In de rust kan -indien nodig- al het eerste deel van de wedstrijd op het digitale wedstrijdformulier worden ingevuld. - Clubs streven er naar dat hun scheidsrechters minimaal de cursus Verenigingsscheidsrechter hebben gevolgd.

  Spelers, begeleiders en toeschouwers We weten dat er verschillende omstandigheden zijn die gedrag negatief kunnen beïnvloeden. Denk aan thuissituaties, gebruik van bepaalde middelen, een zwakke cluborganisatie en forse sociale, onderlinge druk. Desondanks zijn dat geen excuses voor slecht gedrag. - Iedereen op het sportcomplex let op fatsoenlijk verbaal en non-verbale gedrag. - We begeleiden positief. - Hoe om te gaan met emoties hoort in elk team regelmatig besproken te worden. - Scheidsrechters worden met respect behandeld, ook als zij fouten maken. - De regels van de KNVB worden nageleefd. Zie ook: ‘Veilig Sportklimaat’ van de KNVB. - Wedstrijdformulieren worden naar waarheid ingevuld, bijv. aangaande kaarten en uitslagen.

  Alle FEV-verenigingen beloven, na ondertekening van dit manifest, twee keer per jaar de afspraken met hun verenigingskader, leiders, trainers, ouders en spelers te bespreken. Het bestuur van de FEV zal ervaringen en de inhoud van dit manifest als agendapunt de komende vergaderingen agenderen en met de clubs bespreken.

  Ondertekening van het manifest Op 11 september zal in de Grolsch Veste de ondertekening plaats vinden. Daarbij zijn aanwezig: wethouder sport van de gemeente Enschede, de KNVB, Sportaal, een afvaardiging van FC Twente, veel pers en van elke club vier personen (een bestuurslid, een kaderlid, een speler/speelster en een scheidsrechter).